skip to Main Content

FINANČNÉ PORADENSTVO

Poskytujeme finančné poradenstvo pre podnikateľov aj občanov.

Poradentsvo pre podnikateľov

poskytujeme vo všetkých nevyhnutných oblastiach podnikania pred a po realizácií obchodných transakcií so stanovením účtovných, daňových a ďalších možných dopadov.

Poradenstvo pre občanov

poskytujeme vo všetkých nevyhnutných oblastiach pred začiatkom podnikania vo vzťahu občana k štátnym inštitúciám.

poskytujeme v oblasti majetkových priznaní, daní z prevodu a prechodu majetku, darovanie (nehnuteľností, pozemkov, hnuteľný majetok).

Poradentsvo poskytujeme

 • Účtovné
 • Daňové
 • Ekonomické
 • Organizačné
 • Podnikateľské
 • Colné
 • Majetkové
 • Finančné

Finančné poradenstvo

 • v oblasti možnosti financovania malých a stredných podnikov
  vrátane CZCO pred začiatkom podnikania a počas podnikania
 • možnosti čerpania pôžičiek a úverov
 • možnosti čerpania fondov Európskej únie
 • podnikateľské plány – poradenstvo + spracovanie
Back To Top