skip to Main Content

DANE, DAŇOVÉ PRIZNANIA

Ponúkame služby v oblasti spracovania daňových priznaní, hlásení, cez ďalšie služby až po zastupovanie v daňovom konaní. Komunikácia cez internet, telefón či osobne.

 • spracovanie, zostavenie a podanie daňových priznaní právnických a fyzických osôb dane z príjmu
 • spracovanie spotrebných daní
 • dvojité zdanenie (zdanenie celosvetových príjmov, zrážkové dane)
 • riešenie daňových problémov vrátane vypracovania odborných stanovísk v spolupráci s daňovými poradcami
 • zatrieďovanie majetku do odpisových skupín vrátane stanovenia cien obstarania jednotlivých častí majetku (účtovné/daňové odpisy)
 • detailné analýzy daňových rizík
 • riešenie daňovej optimalizácie
 • …a riešenie ostatných daňových záležitostí

Daňové priznanie
pre právnické osoby

Poskytujeme vypracovanie daňových priznaní pre právnické osoby.

 • vypracovanie daňového príznania
 • prílohy k daňovému priznaniu
 • účtovné výkazy
 • spracovanie účtovnej závierky

Daňové priznanie
pre fyzické osoby

Poskytujeme spracovanie daňových priznaní dane z príjmov fyzických osôb pre:

Podnikateľov – SZČO

Občanov – Daň z príjmu

 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • majetkové priznania

Daňové priznanie dane z
pridanej hodnoty

Ponúkame spracovanie dane z pridanej hodnoty pre:

 • PODNIKATEĽOV
 • OBČANOV – nadobudnutie motorových vozidiel zo zahraničia

DPH
Evidencia DPH + KVDPH vypracovanie a podanie daňového priznania

Súhrné výkazy
Evidencia súhrného výkazu, vypracovanie, elektronické

Ostatné spotrebné dane,
INTRASTAT

Podľa potreb zákazníka ponúkame spracovanie spotrebných
daní a INTRASTATU

SPOTREBNÉ DANE

 • z minerálneho oleja
 • z vína
 • z liehu
 • z tabakových výrobkov
 • z piva
 • z elektriny, uhlia a zemného plynu

INTRASTAT

 • Vedenie evidencie a vyhotovenie hlásení o prijatí a odoslaní tovaru.
 • Elektronické odosielanie hlásení.
Back To Top