skip to Main Content

O SPOLOČNOSTI AMMSE

Na trhu od roku 2002, s tradíciou poskytovania
ekonomických služieb od roku 1998 .

AMMSE s.r.o.

Spoločnosť AMMSE, s.r.o. je na trhu od roku 2002, s tradíciou poskytovania ekonomických služieb od roku 1998

Poskytovanie služieb: Bratislava, Trenčín + celá Slovenská republika, územne neohraničené pri elektronickej komunikácii – vzdialeným prístupom.

Naše ceny sú konkurenčné. Našimi zákazníkmi sú tak živnostníci, začínajúce firmy ako aj veľké spoločnosti.

Všetky vykonávané činnosti sa u každej fyzickej a právnickej osoby posudzujú jednotlivo podľa objemu, náročnosti a spôsobu predkladaných dokladov k zaúčtovaniu.

Sídlo spoločnosti: Trenčín

OSVEDČENIE O POISTENÍ:
GENERALI POISŤOVŇA, a.s – poistná suma 33 000 

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Tím pracovníkov a obchodných partnerov spolupracujúcich v oblasti ekonomiky, účtovníctva, daní, auditu a práva tvoria ľudia s dlhoročnými skúsenosťami.

Ing. Anna Semancová 
Konateľ, Vysoká škola ekonomická a Znalecké štúdium – Ekonómia a manažment
Certifikáty: colný deklarant, ochrana osobných údajov

Skúsenosti v oblasti spracovania účtovníctva a daní pre obchodné spoločnosti a fyzické osoby od obdobia zmeny spoločensko-politických pomerov . Bohaté skúsenosti v oblasti účtovníctva, kontrolných činností, poskytovania ekonomických služieb, administratívnych služieb, colných služieb a colných deklarácii. Dlhoročná prax za podmienok zmien zákonov, predpisov a nariadení s čím súvisia aj neustále zmeny podmienok podnikania. Služby spracovania účtovníctva poskytované aj vzdialeným prístupom priamo pre zákazníka v reálnom čase.

Spolupráca s auditorskymi spoločnosťami, daňovými poradcami,  právnickými kanceláriami a súdnymi znalcami.

Back To Top