skip to Main Content

ZASTUPOVANIE NA ÚRADOCH

Ušetríme Vám čas a zastúpime Vás na jednotlivých úradoch.

Naše dlhoročné skúsenosti radi a ochotne zúročíme aj vo Váš prospech. Na základe dohody a plnej moci, alebo mandátnej zmluvy zastrešujeme agendu najmä pred nasledovnými inštitúciami:

Daňový úrad

 • Registrácia pre rôzne dane
 • Agenda registrácie pre DPH
 • Zastupovanie pri daňovej kontrole (v prípade vedenia účtovníctva)
 • Vybavovanie daňovej agendy
 • Elektronická komunikácia (podávanie priznaní, hlásení, prehľadov…)

Živnostenský úrad

 • Ohlásenie živnosti
 • Pozastavenie, ukončenie živnosti
 • Oznámenie prevádzok a súvisiacich priestorov

Obchodný register

 • Zápis novozaložených spoločností
 • Návrh na zmenu zápisu v OR
 • Elektronické podávanie návrhov

Sociálna poisťovňa

 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnávateľov a zamestnancov
 • zasielanie mesačných výkazov a iných písomností

Úrad práce

 • Čerpanie dotácii

Zdravotné poisťovne

 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnávateľov a zamestnancov
 • zasielanie mesačných výkazov a iných písomností
Back To Top